Medituner

är känt för sina innovationer inom hälsovårdssektorn och vann Stockholm Innovation Scholarship 2015. AsthmaTuner är det första kompletta självhanteringssystemet för astma och är konstruerat av patientappar och ett sjukvårdsgränssnitt.
10%
10% lider av astma
5%
av befolkningen behöver regelbunden behandling
> 50% av astmatiker
behandlas inkorrekt

Utmaningen:

Hur kan man effektivt eliminera tidskrävande läkarbesök för att få en uppföljningsundersökning av sin astma? Medituner kom till oss med en beta-version av AsthmaTuner, en app som låter användare mäta sin lungkapacitet över en period. Inför en lansering av appen behövde appen fräschas till, designas om och fungera för både Android och iOS. Eftersom det saknades ett gränssnitt för läkare att kunna göra uppföljningar för sina patienter på, utvecklades även ett system som både kunde lagra samt presentera patientdata på ett säkert sätt.

Processen:

För att kommersialisera systemet hjälpte vi till med att undersöka vilka tekniska lösningar vi kunde använda, då patienternas säkerhet var prioriterat. Vi hjälpte till med att justera affärsmodellen och justera designen med ett användarperspektiv för att förbereda systemet för en bredare marknad. I ett senare skede fortsatte Spring att jobba med Medituner och designade en ny app inom samma sektor, astma och teknologi – Spirotuner – som för närvarande är en del av ett forskningsprogram.

Asthmatuner product image

Lösningen:

I Android och iOS apparna kan användare logga in med sina BankID och koppla in sina spirometrar genom Bluetooth. Detta ger både Asthmatic-användare samt deras läkare möjlighet att ha koll på deras lungkapacitet över en period. Läkare har tillgång till patientdata genom det webbaserade hälsovårdsgränssnittet där all patientinfo sparas säkert i molnet.

* Statistik för Sverige

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Front-end/
  • Back-end/
  • UX design/
  • Business impact mapping/
  • Wordpress/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33