Fia

Fia mäter samverkan och internationalisering åt Universitet och Högskolor. Med Fia är det enkelt att fånga upp alla bra saker som personalen gör. Informationen aggregeras, visualiseras och sprids till omvärlden i ett format som är lätt att förstå och intressant att ta del av.

Det är en utmaning för ledningen på universitet och högskolor att på ett enkelt sätt ha överblick på alla de fantastiska aktiviteter som deras personal är involverade i, både vad gäller utbildning, forskning och samverkan. Samtidigt finns det ett stort intresse och nyfikenhet från omvärlden på vad som händer på våra högre lärosäten.

FIA är ett system som får in data via ett standardiserat akademiskt CV, datan tillgängliggörs sedan via analytics, aggregeringar, rapporter och visualiseringar så att både ledning och omvärld enkelt får en tydlig och kvantitativ bild av vad som händer på lärosätet.

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Front-end/
  • Back-end/
  • UX design/
  • Business impact mapping/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33