Toothie

Utmaning:

Det har länge varit svårt att komma i kontakt med tandläkare. Branschen präglas av ett traditionellt tänk där man bokar tid och går till en klinik. Tillgängligheten har varit låg, trots att det finns gott om tandläkare i landet.

Det finns många tillfällen i vardagen där det skulle vara till stor hjälp att enkelt och direkt komma i kontakt med en tandvårdsspecialist, på samma sätt som inom primärvården. Exempelvis vid händelse av ett tandtrauma (slag), om man lider av tandvårdsrädsla eller har frågor om estetisk tandvård osv.

Tillsammans med Toothie antog vi utmaningen att bygga den första digitala tandvårdsappen i Sverige. Det omfattar både patientapp i iOS och Android, samt de delar av systemet som tandläkarna tar emot samtal genom. Givetvis skall identifiering ske via BankID och journal föras på ett korrekt sätt.

Process:

Vi startade projektet med en förstudie där vi noga satte oss in i processen genom att intervjua både tandvårdspersonal och patienter. Därefter itererade vi först streckskisser som följdes av vyer, ”mockups” av hur systemet skulle kunna se ut. Dessa vyer använde vi sedan med kunden för att få tydlighet i systemkrav och omfattning.

Förstudien följdes upp av ett genomförande projekt där vi byggde hela systemet från ax till limpa.

Toothie product image

Lösning:

Systemet består av en app (Android och iOS) som laddas hem och installeras i telefonen. En patient kan nu identifiera sig med BankID, svara på en hälsodeklaration, svara på ett antal frågor inför besöket avseende sina besvär, betala med Swish, kort eller Klarna (vissa typer av besök är kostnadsfria), och i appen genomföra en video-konsultation med en legitimerad tandläkare eller tandvårdshygienist.

Systemet är integrerat med bakomliggande journalsystem och tidsbokningssystem för behandlare.

Tandläkare och tandhygienister loggar in i systemet via en webblösning och kan där välja vilket samtal de önskar ta emot, genomföra konsultationen inklusive journalföring.

Apparna är utvecklade i React native, övriga delar av systemet körs i Microsoft Azure och är till största delen av byggt i .NET.

Systemet är tillgängligt på svenska och engelska och redo att lansera internationellt även på andra språk.

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Front-end/
  • Back-end/
  • Visual design/
  • Wordpress/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33