Fortum - SmartLiving

är från början skapad i forskningsprogrammet Smart Energy City och har nu utvecklats till ett Smart Home allt-i-ett lösning för nya lägenhetsbyggnader i Sverige, Finland och Polen.
Elleverantör B2B lösning
B2B solution
3
olika marknader
Energi- medvetenhet

Utmaningen:

Fastän konceptet ”Smart homes” har funnits ett tag så har det varit relativt outforskat och outvecklat i Sverige, speciellt helhetslösningar som är integrerade i själva bostaden snarare än som ett tillägg som kunderna behöver köpa själva.

Spring ingick till en början som en del av forskningsprojektet ”Smart Energy City”, som hade som mål att göra användare medvetna om sin energikonsumtion. Vi fick chansen att gå in i ett nytt projekt med Tingcore (som sedan köptes upp av Fortum), där målet återigen var att skapa medvetenhet kring användares energiförbrukning.

Processen:

Till en början fick Spring i uppdrag att skapa en smartphone-app som matchande en redan existerande surfplatta-app där användare kunde se över sin energikonsumtion och kontrollera uppkopplade system som lampor, element och eluttag i sina hem. När forskningsprojektet närmade sig sitt slut valde Fortum att investera mer i lösningen. Hela lösningens design blev omgjord baserat på resultaten från förstudien som utfördes av vårt UX-team. Under den iterativa designprocessen validerade användare nya funktioner samtidigt som ett nytt utseende togs fram, där Spring var en del av ett större designteam. Parallellt med detta undersökte vår front-end arkitekt vilka tekniska lösningar som var bäst lämpade för att visa information i realtid och kontrollera fysiska system utan fördröjningar.

Fortum Smart Living product image

Lösningen:

SmartLiving gjordes tillgänglig på surfplattor och smartphones för både iOS- och Android i form av två React Native appar som på så sätt gör att användare kan kontrollera sina hem var de än befinner sig. I den nuvarande versionen kan användare se över sin el- och vattenkonsumtion, kontrollera belysning och värme, koppla upp sina egna system genom ”Smart Plugs” och kontrollera dem, aktivera och inaktivera larmsystem – allt genom en och samma app.

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Business impact mapping/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33