Webinar: Förändring genom innovation, hållbarhet och co-creation

10 jun 2021
Webinar: Förändring genom innovation, hållbarhet och co-creation

Spring och Upgreen höll den 10 juni ett webinar på temat innovation, hållbarhet och co-creation! Talade gjorde Thomas Arctaedius och Linda Fragner och tog upp metoder, verktyg och förhållningssätt för att driva och åstadkomma hållbar förändring, hämtade från innovationsområdet.

Du hittar inspelningen av webinariet här:


Thomas gav en överblick över entreprenörskapsbegreppet idag och hur en kan använda entreprenöriella verktyg och metoder för att initiera och utveckla idéer som vill skapa förändring och lösa utmaningar. Linda pratade kring hur vi skapar hållbar förändring och framtidssäkrar våra bolag genom att sluta mötesdansa och istället anamma the workshopper way of working.

En summering av webinariet:


Frida Panoussis från Upgreen illustrerade webinariet.

Webinariet sändes 10 juni-2021.

Talare

Thomas Arctaedius är adjungerad professor i entreprenörskap vid Kungliga Musikhögskolan och vid CSES Center för Socialt Entreprenörskap Sverige i EU-projekt kring socialt entreprenörskap. Thomas är doktor i kärnfysik och har tidigare startat och byggt upp ett antal bolag. Thomas undervisar i Konstnärligt entreprenörskap och i Hållbart yrkesliv. Han har varit gästforskare vid Stanford Universitet kring innovationsprocesser. Thomas arbetar även som rådgivare och bedömare åt Vinnova, KTH Innovation och Konstnärsnämnden. Thomas är också en av Springs grundare och numera styrelseordförande.

Linda Fragner är innovationsledare och affärsutvecklare med 15+ års erfarenhet av innovationsledning och affärsutveckling från start-ups till stora organisationer, senast från Vattenfall. Certified Google Design Sprint facilitator Workshopper Master. Utbildad inom Innovationsledning och Produktutveckling på Berghs School of Communication. Driver Upgreen AB och har designat workshopmetoden Sustainability Sprint.

Mötesillustratör

Frida Panoussis är Graphic Recorder och mötesritare (ritar i realtid på möten). Bakgrund som projektledare och marknadschef. Hos Presencing Institute, som är en del av MIT, har Frida fått en viktig del av sin utbildning genom kursen Generative Scribing och Theory U, som är en modell för prototyping och visualisering. Frida har liveillusterat och mötesritat för TEDx Stockholm, Stockholms stad, Telia, Naturvårdsverket och många fler.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33