Tipser

är ett verktyg för företag som vill sälja sina produkter genom sociala media. De kallar det distribuerad e-handel. Tipser erbjuder en widget för bloggar, sociala media och webbsidor. De har också en e-shop tillgänglig för sina kunder.

Vårt uppdrag:

Vi arbetade med Tipser under deras startup-fas och hjälpte dem med deras grafiska profil, design och användbarhet. Vi jobbade också med produktutveckling. Vår kund Aller Media (blogg.se) var Tipsers första kund och Spring ordnade integrationen mellan plattformarna.

Tipser har nu växt till en framgångsrik service och vi ser många möjligheter med den. Vi erbjuder gladeligen våra kunder tjänster baserade på Tipsers widgets och plugins

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Business impact mapping/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33