Suicide Zero

räddar liv genom att förebygga självmord. Via utbildningar, stöd och forskning minskar de tabun kring psykisk ohälsa och sprider kunskap om hur man kan hjälpa de som behöver det som mest, samt deras anhöriga.
45%
har personligen känt någon som begått självmord
>10%
känner någon som har självmords-
tankar just nu
82%
kan tänka sig att lyssna på någon med psykiska problem

Utmaningar och uppdrag:

Suicide Zero driver flera viktiga och spännande uppdrag med olika målgrupper som mottagare. Förutom sitt huvuduppdrag, med fokus på suicidprevention, har man även startat initiativen "Livsviktiga snack" och "Livsviktiga snack i skolan". Dessa riktar sig specifikt till föräldrar, vuxna och skolpersonal som arbetar med barn i åldrarna 9-12 år. Utmaningarna vi ger oss på är att möta målgruppernas olika behov samt att skapa en lösning där innehåll är enkelt och engagerande att jobba med och redigera. Springs tre viktiga uppdrag sammanfattades utifrån utmaningarna:

  1. Skapa ett enkelt redaktörsgränssnitt för varje webbplats, så att de kan anpassas efter behov utan krångel.
  2. Omforma och skapa webbplatserna för att säkerställa samspel och stöd för användarna under deras besök.
  3. Utveckla en plattform för skolpersonalen, där de smidigt kan arbeta med undervisningsmaterialet.
Ny design av Livsviktiga snack och Livsviktiga snack i skolan.
 

Processen:

För att kunna skapa tre webbplatser som effektivt tilltalar olika målgrupper krävs en design som utgår från användarperspektivet. Vi fokuserade på UX research genom workshops med Suicide Zero och Livsviktiga snack för att analysera målgrupperna. Genom kundresor, målgruppsbeskrivningar och personas fick vi en omfattande bild av användarna på varje webbplats. I nästa steg tog vi oss an design och det grafiska uttrycket. Livsviktiga snack har idag ett lekfullt uttryck som skiljer sig från huvudorganisationen Suicide Zeros design. Teamet var överens om att behålla lekfullheten för de webbplatser som handlar om barnen. Med tanke på allvarligheten i ämnet är det viktigt att syftet med respektive projekt presenteras seriöst utan att för den sakens skull göra sidan tråkig att besöka.

Lösningen:

Ett nytt CMS (wordpress) har valts och vi bygger ett redaktörsgränssnitt där Suicide Zero effektivt kan redigera innehåll och enkelt skapa nya sidor på webbplatserna utifrån skräddarsydda mallar. Därtill sker ett stort arbete med de olika uppdragen. För Livsviktiga snack i skolan bygger vi en ny landningssida för att informera användare om initiativet och hur skolor kan delta. Det skapas en portal för att samla allt arbets- och planeringsmaterial för skolpersonal och inför återlanseringen av Livsviktiga snack prioriteras en användarvänlig webbplats där användarna snabbt kan hitta material och information som passar deras behov. Vi framhäver ämnen och övningar som engagerar användarna och lockar dem att utforska webbplatsen. Vi uppdaterar även webbplatsernas design så att de har en koppling utan att förväxlas med projekten, vilket ger en sömlös men unik upplevelse.

Arbetet med Suicide Zeros nya webbplats har nyligen börjat, vi vill inte avslöja för mycket än. Vi räknar med att slutresultatet kommer till en browser nära er under tidig vår 2024.

 

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Front-end/
  • Back-end/
  • UX design/
  • Visual design/
  • Wordpress/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33