Stronghouse

Utmaningen:

Många av husen i Europa är byggda på ett sätt- och under en tid när effektiv hushållning av energi inte ansågs vara viktigt. Nu finns det tvärtom en bred enighet kring vikten av att inte slösa energi, och använda den energi vi har så smart som möjligt. Stronghouse finansieras av Interreg-programmet i Nordsjöregionen och etablerades 2014 för att främja hållbara bostäder, hus och samhällen ur ett energiperspektiv. Projektet har partners från Holland, Tyskland, Danmark, Belgien och Sverige som tillsammans utvecklar olika lösningar. Målet är att initiera och genomföra projekt på både lokal och internationell nivå genom ett holistiskt tillvägagångssätt.

Stronghouse insatser fokuserar på att inspirera och uppmuntra hemägare och samhällen att anamma hållbara metoder och vägleda dem genom hela processen - från att höja medvetenheten om hållbarhet och tillgängliga alternativ till att planera renoveringar och hitta finansieringsmöjligheter. Vi vet att våra gemensamma ansträngningar kan skapa betydande positiva förändringar i det samhälle vi lever i.

Springs roll i projektet:

Springs uppgift i Stronghouse är att göra det enklare att samla in och redovisa grön data och samtidigt öka tillgången till finansiering av hållbara renoveringar för hem- och villaägare. Det finns många offentliga program och vissa banker erbjuder ”gröna lån”, men detta kan förbättras avsevärt. En av de största utmaningarna är hur rapporteringen av ”grön data” ska genomföras så att finansiärerna kan vara säkra på att deras lån verkligen har använts till en grön renovering. Genom att göra den enkelt att garantera att ett lån används till ett grönt initiativ, och samtidigt fånga det gröna initiativets “gröna avkastning”, så kan banker genom vår teknik enkelt packetera många mindre lån till exemplevis en grön obligation. Vår teknologi tar hand om den gröna obligationens hållbarhetsraportering. Genom att göra det enkelt att ta hand om den gröna redovisningen så hoppas vi att många banker vill nyttja vår teknologi, och således erbjuda prisvärda gröna lån, (som banken i sin tur finansierar via gröna obligationer).

Spring strävar efter att underlätta för företag och organisationer att samla in och rapportera grön data genom att utveckla innovativa verktyg och metoder. Kärnan i projektet är användningen av blockchain-teknik, som är avsedd att förbättra transparensen och effektiviteten i hanteringen av grön data. Målet är att säkerställa att denna data är korrekt och tillförlitlig, samtidigt som processen blir smidigare och mer effektiv. Genom att använda denna teknologi kan man hantera data om exempelvis energiförbrukning och koldioxidutsläpp på ett mer säkert sätt.

Processen:

Vi har arbetat agilt och intervjuat många husägare, kommuner, regioner och banker för att få en bred förståelse av utmaningarna i processen. Därefter har vi skapat personas, eller typkunder, och itererat prototyper mot dessa för att fånga skillnader i krav från olika kundtyper.

Vi har också arbetat mycket med innehållet och UX-writing i kundappen för att underlätta användningen och navigeringen av tjänsten i appen. Dessutom vill vi använda ett språk som känns enkelt och tydligt samtidigt som det engagerar och motiverar användaren.

För att underlätta för låneinstituten har Spring-teamet också utvecklat en del av lösningen som är dedikerad till bankklienter. Genom att samla alla låneansökningar på ett ställe och erbjuda en lösning där låneinstituten enkelt kan producera nödvändiga "gröna rapporter" (impact report), blir det möjligt att paketera många små lån till gröna obligationer som säljs på marknaden. Detta gör det möjligt för bankklienter att enkelt se vilka gröna renoveringsprojekt som genomförts med deras medel, vilket ökar transparensen och tillförlitligheten i processen.

Utmaningar kring blockchain-teknik och EBSI

För att förenkla processen att samla in och redovisa grön data utvecklar Spring ett system som bygger på blockchain-teknik och EBSI (European blockchain Services Infrastructure). En av de största utmaningarna i samband med användningen av blockchain-teknik och EBSI är att det är en relativt ny teknik som ännu inte har implementerats på bred front. Detta innebär att det kan finnas vissa tekniska utmaningar och hinder som måste övervinnas innan tekniken kan implementeras fullt ut. En annan utmaning är att det kan finnas vissa juridiska och regleringsmässiga hinder som måste övervinnas innan tekniken kan användas på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Är du mer nyfiken, fortsätt här

Om du är intresserad av att lära dig mer om Stronghouse-projektet och hur blockchain-teknik kan användas för att öka transparensen och effektiviteten i hanteringen av grön data, kan du besöka projektets webbplats här. Där hittar du mer information om projektet, dess övergripande syfte och mål, samt de olika organisationer som är involverade i projektet. Du hittar också information om de olika teknologierna som används i projektet, inklusive blockchain och EBSI, samt hur dessa teknologier kan användas för att lösa specifika utmaningar och problem kopplade till hantering av grön data.

 

Du kan även höra av dig till oss på Spring om du vill veta mer om Stronghouse. Kontakta Andreas på andreas.nilsson@spring.se så kan vi prata vidare.

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Front-end/
  • Back-end/
  • UX design/
  • Visual design/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33