Stronghouse

Utmaningen:

Många av husen i Europa är byggda på ett sätt- och under en tid när effektiv hushållning av energi ansågs viktigt. Nu finns tvärtom en bred enighet kring vikten av att inte slösa energi, och använda den energi vi har så smart som möjligt. Projekt Stronghouse är ett EU InterReg projekt som vill få hemmen i Europa att vara smartare och mer hållbara. Projektet har partners från Holland, Tyskland, Danmark, Belgien och Sverige som tillsammans utvecklar lösningar. Springs uppgift i Stronghouse är att försöka öka tillgången till finansiering för hemägaren. Det finns många offentliga program och vissa banker erbjuder ”gröna lån” men detta kan förbättras avsevärt. En av de stora utmaningarna är hur rapporteringen av ”den gröna datan” skall genomföras, så att finansiärerna kan vara säkra på att deras lån verkligen har använts till en grön renovering.

Processen:

Vi har arbetat agilt och intervjuat många hemägare, kommuner, regioner och banker för att skapa oss en bred bild av utmaningen. Därefter har vi skapat personas; ”typ-konsumenter”, och itererat prototyper mot dessa för att fånga skillnader i krav från olika kundtyper.

alignnone size-full wp-image-5204

Lösningen:

Lösningen är tvådelad; en del för hemägaren och en del för låneinstitut. Hemägaren får ladda hem en app där man enkelt beskriver sitt gröna renoveringsprojekt och finansieringsbehov. Därefter publicerar man anonymt sitt projekt så att banker och andra finansieringsinstitutioner kan se projektet. Låneinstituten kan därefter erbjuda olika typer av lån som hemägaren accepterar i appen. Därefter betalas pengarna ut, och renoveringen genomförs. Efter avslutad renovering, laddar hemägaren upp ”bevis” i from av kvitton, fotografier etc i appen. På detta sätt har låneinstitutet direkt koppling till bevis på det gröna projektet. Låneinstitutet kan paketera många små lån till gröna obligationer vilka säljs på marknaden. Låneinstitutet kan enkelt via vår teknik producera nödvändiga ”gröna rapporter” (impact report), då vi vet exakt vilka gröna renoveringar som genomförts med den gröna obligationens medel. Lösningen är till stora delar byggd i MS Azure och React JS.

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Front-end/
  • Back-end/
  • UX design/
  • Visual design/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 70 - 794 00 44