Skeppsbron skatt

är den största självständiga firman i Sverige som jobbar med företagsskatt, arbetar främst som konsulter till stora och medelstora företag och är kända för sin skatteexpertis.

Utmaningen:

Utmaningen var att skapa ett enkelt och effektivt användargränssnitt för komplicerade affärsprocesser. Spring har en god historia av att arbeta med innovationer som verkligen gör skillnad för ett varumärke. Detta har varit en röd tråd genom vårt samarbete med Skeppsbron Skatt.

Skeppsbron Skatt product image

Lösningen:

Vi har designat och utvecklat en ny webbplattform som Skeppsbrons kunder kan använda för att få hjälp och stöd i en rad moms- och skatteprocesser. Plattformen gör det enkelt att hantera processerna och har gett Skeppsbron ett övertag över sina konkurrenter. Det är byggt så att nya skatte- och momsprocesser kan läggas till i plattformen när som helst.

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Business impact mapping/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33