NeoZeo

Utmaningen:

NeoZeo är företaget som ska omvandla gaser från gödsel och annat avfall till ren biogas som kan driva bilar. För att främja användandet av biogas i Sverige behöver det göras så lätt som möjligt. Faciliteringen av produktion, försälning och upphämtning behöver göras lika lättillgängligt som konventionella former av fordonsbränsle. Så hur gör man?

Processen:

NeoZeo fick finansiering från Vinnova för att bygga en digital stödmiljö till sin lösning, dels en app för ägaren som kan övervaka maskinen som sköter konverteringen från gödsel till biogas, men också lägga ut biogas till försäljning. En app skulle också utvecklas för kunder, det vill säga ägare av bilar som drivs på biogas som vill köpa biogas från sin lokala bonde.

Vi genomförde en stor förstudie bestående av intervjuer med bilägare och enkäter med bönder, samt ett innovationslabb för att hitta fakta och insikter kring hur apparna skulle byggas. Vi designade sedan och byggde dels en backend med IoT-koppling, och dels två appar som släpptes i AppStore för test av NeoZeos kunder.

NeoZeo product image

Lösningen:

En plattform som kopplar samman lokala biometanproducenter, slutanvändare och distributörer på samma plats. Plattformen kan samla live-data från alla registrerade biometanproducenter och biometandistributörer för att kunna erbjuda en simpel och sömlös process för att beställa specifika mängder biometan oavsett var de är. Priset på biometan analyseras och ett automatiskt erbjudande genereras med hjälp av algoritmisk prissättning. Utöver det kommer systemet att mäta och visa den kollektiva inverkan plattformens användare har på Sveriges miljö via sänkta växthusgasutsläpp.

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Front-end/
  • UX design/
  • Visual design/
  • Business impact mapping/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33