DiMiOs

Forskare på Göteborgs Universitet har tagit fram en modell för att mäta digital mognad i offentlig sektor. Vi har byggt ett digitalt verktyg som operationaliserar modellen, gör det enkelt för en organisation att kontinuerligt genomföra mätningar och jämföra sina resultat både internt mellan avdelningar, och externt mot andra liknande organisationer.

Offentlig sektor är under digitalisering, det leder till bättre offentliga tjänster och stora besparingar. Organisationer är olika duktiga på att dra nytta av digitala möjligheter, genom att kontinuerligt mäta sin digitala mognad, så kan en organisation direkt se vad som fungerar bra och mindre bra, samt följa resultaten av förbättringsinitiativ.

Vi har byggt DiMiOS, ett digitalt verktyg som gör det busenkelt att genomföra digital mognadsmätning. En administratör lägger in respondenterna i ett "organisationsträd", därefter genomförs mätningen automatiskt. Resultat visualiseras i Dashboards och i automatiska rapporter. Verktyget drivs i ett av våra innovationsbolag, DiMaTech.

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Front-end/
  • Back-end/
  • UX design/
  • Business impact mapping/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33