Corpia

Genom Corpias marknadsplattform kan privatpersoner och företag investera i små till medelstora företag genom att erbjuda lån med ränta. Corpia hanterar allt det administrativa, och säkerställer att betalningar kommer fram till investerarnas Corpia-konton när lånarna betalar amorteringar och ränta.

Utmaningen:

Corpias vision var att skapa en digital plattform som kopplar samman investerare och låntagare för att kunna erbjuda ett enkelt, säkert och transparent sätt att låna och låna ut pengar på. En av de största utmaningarna var att skapa en plattform för så kallat Peer-to-Peer-lending, som betyder att låntagare lånar pengar direkt från en investerare i stället för att ta lån från traditionella banker.

Lösningen:

För att förverkliga denna vision valde vi att dela upp plattformen i tre delar för att separera ansvar och funktionalitet.

 

Backend

 

Backend har gjorts i Java och innehåller all affärslogik och affärsdata och använder ett skyddat API som Marketplace och Backoffice kan kommunicera genom.

 

Marketplace

 

Marketplace är plattformen som används av investerare och låntagare. Den baseras på CMS’et SilverStripe med den tillagda funktionen att man kan hämta affärsdata från Backend och kombinera detta med innehåll från CMS’et.

 

Backoffice

 

Backoffice är ett admin-system skapat för att hantera all data som kommer från Backend. Systemet har också en instrumentbräda med överblick över relevanta kommandon och händelser kopplade till användare, låneansökningar, transaktioner och konton. Backoffice är baserat på ramverket SilverStripe. För att ge användare en säker och behaglig upplevelse är följande tjänster integrerat i plattformen:

 

BankID

 

Plattformen använder BankID för att användare snabbt ska kunna logga in och verifiera sig, både på Marketplace och Backoffice.

 

Swish

 

Betalningslösningen Swish är integrerad så att investerare snabbt och enkelt kan göra insättningar på sina konton. Det är kompletterat med vanliga bankbetalningar om detta skulle föredras.

 

CreditSafe

 

När en låneansökan görs samlas information in om företaget, dess finanser och kreditbetyg genom en integration med CreditSafe

 

Spring ansvarade för utvecklingen av backend-funktionaliteten.

Projektet genomfördes i samarbete med Kreationsbyrån och Grau.

Kompetenser och metoder i detta projekt

  • Back-end/

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33