Nyttig Innovation

En innovation skapar värde och nytta. Om den inte skapar värde så kallar vi den hellre uppfinning. Det finns många olika typer av värden, givetvis ekonomiska-, men många innovationer är designade för att generera ekologiska- eller sociala värden.