Wallenberg satsar 28 miljoner på digital innovation

30 nov 2020
Wallenberg satsar 28 miljoner på digital innovation
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 28 miljoner kronor på digital innovation. Medlen går till Swedish Center for Digital Innovation, ett samarbete mellan Göteborgs Universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Umeå Universitet.

Spring har i många år stöttat SCDI med att realisera digitala innovationer, speciellt mot offentlig sektor. Vi är övertygade om att denna resursinjektion kommer hjälpa SCDI att etablera sig som världsledare inom sitt område, och vi ser fram emot fortsatt samarbete.

Mer information finns att läsa hos Göteborgs universitet.

Om Swedish Center for Digital Innovation
“Our vision is to be an internationally leading center for digital innovation, which is acknowledged for its academic excellence, educational engagement, and societal impact.”
Mer information

Om Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
“Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.”
Mer information

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33