Summering från UX och Service Design-konferensen From Business To Buttons

4 jun 2021
Summering från UX och Service Design-konferensen From Business To Buttons

From Business To Buttons (FBTB) är en populär konferens inom UX och Service Design arrangerad av InUse. Spring:s UX:are Anna och Paulina var på plats och summerar här sina intryck från dagen!

Anna och Paulina på FBTB


Vanligtvis är FBTB när den går av stapeln en bubblande mötesplats för designers. I år hölls den som mycket annat online och vi var förväntansfulla hur de skulle lyckas översätta den fysiska upplevelsen till ett digitalt event. När en konferens görs digitalt är det ju lätt att missa detaljer som gör en konferens till en trevlig och stimulerande mötesplats. From Business To Buttons lyckades med detta och trots att konferensen hölls digitalt för första gången bjöd de på en helhetsupplevelse. Vi fick chansen att prata med andra slumpmässigt valda deltagare genom nätverksfunktionen, vi testade att göra en blueberry mug-cake från receptboken under morgonshowen, morgonyogade och lyssnade på UX-podden som gick live hela dagen. Utöver detta bjöd konferensdagen på stand up med 'sköna snubben' Bianca Kronlöf och live-musik med Little Jinder, vilket var uppiggade breaks!

Totalt föreläste nio olika talare under dagen:

 • Erika Hall talade om konversationsdesign och ordens vikt i gränssnittsdesign. Hon gick bl.a. igenom aspekter som är viktiga att ha med i designen av digitala konversationer, såsom att en konversation behöver ha feltolerans, vara snabb och artig.
 • Shinichiro Tamaki, medskapare av Nintendo Wii, berättade om historien bakom Wii, vikten av en bärande idé i ett koncept & trix för att skapa en intuitiv design.
 • Peter Merholz delade erfarenheter om hur en utformar en designorganisation på bästa sätt & skapar välfungerande designteam.
 • Mike Monteiro påminde publiken om att det är dags att se sig själv i vitögat och pratade bl.a. om att vi måsta ta ansvar för de effekter vi skapar med de digitala tjänster vi tar fram.
 • Brad Frost pratade om designsystem, vad det egentligen är och vilka fördelar det medför.
 • Indi Young pratade om vikten av djupare problemförståelse och att designa för en bredare publik och fler sätt att vara.
 • Margot Bloomstein intervjuades på konferensens digitala scen och pratade om tillit, förtroende och hennes nya bok Trustworthy.
 • Ghaida Zahran på Netflix delade tips kring förhållningssätt, attityder och ledarskap. Till exempel att odla nyfikenhet, våga vara sårbar och att vara entusiastisk om att ha fel. Var inte för snabb med att lösa andras problem och led på ett sätt som andra kan följa.
 • Och avslutningsvis Jake Knapp, skaparen av Google Design Sprint, om ja, designsprintar och "how to influence your CEO".

  Dagen var proppfull med inspiration, men några saker vi vill lyfta lite extra från dagen:

  Inget koncept, ingen design

  Shinichiro Tamaki från Nintento Wii betonade vikten av att ha ett koncept & en bärande idé, som blir en ledstjärna i design- och teknikval och som kan underlätta svåra beslut. Han pratade också om att bottna i det allmänmänskliga och att grundtanken med Wii var att skapa en upplevelse som samlar familjen. Samtidigt som det var en strategi för att expandera deras målgrupp. Han lyfte vikten av att som företag bidra till något större, och att Nintendo vill uppmuntra rörelse och motion, samtidigt som de har gaming som kärnan i deras affär.

  Var kritisk

  Både Mike Monteiro och Indie Young lyfte etiken och teknikens baksida och påpekade att vi i branschen inte ifrågasätter tillräckligt vad vi gör. Världen ser ut som den gör för att vi har designat den så. Tänk kritiskt, analysera problem, ifrågasätt din omgivning och ditt arbete. Se över vem som använder din design, vem som inte använder den och vem som tillverkar den. Ställ dig sedan frågan om du kan stå för ditt arbete och ta ansvar för det du gör.

  Du har mer makt än du tror

  Som designer kan det ibland kännas som att det är svårt att påverka de stora strategiska produktfrågorna. Vi får en uppgift som vi ska lösa och vägen till de som har makten i en organisation kan verka lång. Om du har en idé som du tycker företaget ska satsa på är det inte alltid så lätt att sälja in den. Jake Knapp delade sina erfarenheter om att försöka pitcha idéer till Bill Gates och Larry Page, och pratade om hur design sprint-metoden kan användas för att involvera olika stakeholders och tillsammans generera idéer och därmed ett större beslutsunderlag som kan påverka företagets väg framåt.

  Optimera ditt designteams arbetssätt

  Designers jobbar på olika sätt, vissa sätt är mer framgångsrika än andra. Peter Merholz pratade om vikten att centralisera design och skapa designteam som får jobba tillsammans på flera olika projekt/produkter/tjänster istället för att splittra dem i olika delar av organisationen. Detta kan ha flera fördelar, ex. en mer holistisk kundupplevelse. Han tog upp vikten av att som team ha ett tydligt syfte, att det blir det syftet som definierar teamets identitet. Och på temat att optimera arbetssätt, tog Brad Frost upp den allt mer komplexa designvärld vi lever i, där det konstant blir mer av allt. Att ha en "design system first"-mentalitet/mindset kan skapa bättre, effektivare och mer sammanhängande design.

  Länge leve minglandet

  En av de roligaste delarna med en konferens kan ju för den mingelsugna vara att träffa nya och gamla branschkollegor. Det blir ju inte samma sak digitalt, men vi uppskattade verkligen den digitala nätverksfunktionen som fanns tillgänglig under dagen. Det var lite som en mingeltombola där en slumpmässigt blev ihopsatt med en annan konferensdeltagare för en videochat. Vi pratade med personer från Italien, Irland och Sverige, med studenter, UX:are och designledare. Nätverksfunktionen gjorde helt klart den digitala upplevelsen lite mer levande.

  Avslutningsvis

  Årets konferens var över förväntan och vi ser redan fram emot nästa års konferens och hoppas på en kombination av digitalt och fysisk! From Business To Buttons är bra på att lyfta de större frågorna och vi hoppas på en ännu större bredd av talare nästa år. Tack för en härlig och inspirerande dag!

 • Vill du diskutera
  ett projekt?

  Discuss a project with ayond
  +46 72 - 507 33 33