Stronghouse – EUs taxanomi kan stötta din gröna renovering

18 jan 2022
Stronghouse – EUs taxanomi kan stötta din gröna renovering

Den 1 januari trädde en första version av EUs taxanomi för hållbara investeringar i kraft. Den syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässiga hållbara investeringar och ses som ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål.

I vårt spännande EU-projekt, Stronghouse, så bygger vi ett digitalt verktyg som gör att hemägare enkelt kan se om deras hemrenovering är grön enligt den nya taxonomin. Det är välbehövligt med ett verktyg, för taxonomin är omfattande och komplicerad.

Förhoppningen är att hemrenoveringar som klassas gröna, enklare kan finansieras av gröna lån till lägre ränta.

“Vi skapar en tjänst som både förenklar och säkerställer hållbara initiativ och gröna förbättringar av en bostad. En fastställd taxanomi tydliggör kriterierna för vad som verkligen är en grön investering, det är bra för både banker och privatpersoner.” berättar Madeleine J Gille på Spring.

En första testbar version av tjänsten, som bygger på EUs taxanomi, är under utveckling och kommer finnas redo under Q2 2022.

Vi har i tidigare inlägg berättat om EU-projektet Stronghouse i en nyhet på vår webb

Sammanfattande om EUs taxanomi

EU:s Taxonomi består av sex delar:

  • Minskning av klimatförändringar
  • Anpassning till klimatförändringar
  • Förebyggande av utsläpp
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbart nyttjande av vatten och marina resurser
  • Rikt ekosystem

De mål som ska uppnås är:

  • nettonollutsläpp till 2050
  • minska samtliga utsläpp med 50% till 2030
Visualisering av sex delar av EU:taxanomi Källor:

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33