Springs produktbolag Dimatech vill hjälpa offentlig sektor spara miljarder

21 maj 2021

Spring har två produktbolag, dessa utgör plattformar för produkter vi kommersialiserar. Ett av bolagen, Dimatech AB, har precis släppt en beta-version av produkten DIOS, Digital Infrastruktur i Offentlig Sektor.

DIOS utvecklas i nära samarbete med forskare på Göteborgs Universitet och ett antal framåtlutande organisationer i offentlig sektor: Region Stockholm, Uppsala universitet och kommunerna Burlöv, Sundsvall, Mellerud, Uddevalla och Skellefteå.

DIOS ger ledningen en automatisk systemkategorisering av IT-infrastrukturen i kategorierna Avveckla, Vidmakthåll, Konsolidera, eller Utveckla. Varje system poängsätts och får ett resultat, ”en koordinat”. Vi visualiserar en aggregerad bild av samtliga system, men tar även hänsyn till systemens kostnad. Slutresultatet är en bild som visar hur Infrastrukturen fördelas enligt de fyra kategorierna, en mörkare färg indikerar en högre kostnad, se nedan exempel-vy från DIOS. Målet är att på några års sikt hjälpa offentlig sektor spara miljarder genom avveckling av system som inte används.Skärmbild av programvaran Dios

Jättekul att vi redan har en fungerande Beta och vi hoppas kunna ha en färdig v1.0 redo för marknaden efter sommaren, säger Andreas Nilsson, produktansvarig på Dimatech.

Även andra forskare tar upp frågan om IT-infrastruktur i offentlig sektor. På DN debatt skriver Mats Alvesson, David Ebbevi och Anna Essén en mycket läsvärd artikel, Till stora kostnader samlas data in som aldrig används. Artikeln belyser dels problemet med kostnaderna för systemen, men även bristen på intresse för att använda insamlad data för att fatta bättre, mer informerade beslut. De betonar också vikten av att återkommande ha en konstruktivt kritisk syn på befintliga system och inte vara rädd för att stänga ner system som inte är ändamålsenliga.

Förhoppningsvis kan DIOS vara en del av lösningen på detta stora problem.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33