Spring utvecklar innovativ teknik för gröna obligationer

24 maj 2023
Spring utvecklar innovativ teknik för gröna obligationer

Inom ramen för det europeiska projektet Stronghouse har Spring haft en betydelsefull roll inom utvecklingen av teknik med fokus på hanteringen av grön data. Genom samarbete med hemägare och banker har vi utvecklat en banbrytande app som inte bara underlättar finansiering av gröna renoveringar, utan även möjliggör spårbarhet och transparens genom användning av blockchain-teknik.

Konceptet som nu presenteras gör det enkelt för privatpersoner att ansöka om lån samtidigt som de delar data om potentiella gröna avkastningar. Genom denna innovativa teknik kan bankerna hitta och erbjuda gröna lån till sina kunder på ett mer effektivt sätt. Kunden registrerar den renovering han/hon vill genomföra samt det ungefärliga potentiella lånet som behövs för att fullfölja renoveringen i appen. Alla registrerade låneansökningar publiceras i en centraliserad databas som de anslutna bankerna har tillgång till. Banken kan därmed enkelt se vilken typ av renoveringar lånet ska finansiera och avgöra vilka renoveringar som de ska investera i. När låntagaren och banken enats om villkoren, släpps lånet och den gröna renoveringen kan smidigt genomföras och dokumenteras via appen.

En av de mest betydelsefulla fördelarna med denna teknik är att bankerna nu har direkt tillgång till validerad grön data för samtliga renoveringar de finansierar. Detta banar väg för en ny nivå av transparens och ansvarsskyldighet inom gröna finansieringsprojekt. Genom att kombinera Microsoft Azure-plattformen med blockchain-teknik kan Spring erbjuda en lösning som garanterar både säkerhet och transparens.

Gröna obligationer, som är en central del av detta initiativ, får nu ett mervärde genom denna tekniska innovation. Bankerna kan rapportera den "gröna avkastningen" från hela sin låneportfölj på ett mer korrekt och tillförlitligt sätt. Detta stärker deras möjligheter att attrahera investeringar och samtidigt ge ökad insikt till låntagare om deras bidrag till hållbarhet.

  Användningen av blockchain-teknik för spårning av gröna obligationer kan dessutom bidra till att skapa en global standard och harmonisera rapporteringspraxis inom hållbarhetsområdet. Genom att tillhandahålla en gemensam plattform och en transparent spårbarhet kan blockchain-tekniken främja samarbete och utbyte av bästa praxis över gränserna. Detta kan leda till en ökad standardisering av hållbarhetsrapportering och underlätta jämförbarhet och bedömning av företagens och projekts prestanda på en global skala.

Stronghouse-projektet har fungerat som en viktig plattform för kunskapsutbyte och vi har lärt oss massor om hanteringen av grön data. Genom dessa insikter är Spring redo att ta itu med en mängd framtida projekt, vilka förhoppningsvis kommer att inledas redan under hösten.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33