Spring ❤️ konstnärligt skapande

20 jun 2022
Spring ❤️ konstnärligt skapande
Vi letar ständigt efter nya sätt att skapa och kommunicera.

Under en månads tid så har Johanna och Andreas medverkat i en Crossinnovation-övning där konstnärer möter industri i ett antal övningar. Målet är att utforska hur konstnärer och konstnärliga processer kan hjälpa till att lösa industriella utmaningar.

Utmaningen Johanna och Andreas kom med till konstnärerna var kopplat till svårigheten med rekrytering, ”vi ser Spring som ett väldigt unikt företag, men vi är inte säkra på att alla andra gör det, det är nog snarare så att vi ofta uppfattas som ett av väldigt många IT-bolag, det är svårt att visa vilka vi är.”

Genom ett flertal workshops och samtal ställde vi oss frågan: Går det att fånga, gestalta och visa upp ett företags själ, ”the soul of a company”? För OM det går, så skulle det ju i alla fall vara ett unikt sätt att berätta för världen vilka vi är.

Första steget i vårt sökande involverade alla i företaget – det är ju människorna i företaget som ÄR företaget (eller?!). Vårt första experiment för att samla in data var att be alla medarbetare ta bilder på saker som ger dem inspiration, gärna 5 – 10 bilder. Inga krav på bilderna, ”mobilbilder” går utmärkt.

Tillsammans med konstnärerna utforskade vi den stora bildbanken och arbetade fram nästa steg i vår utforskande process. Under sommarfesten visade vi sedan upp bildbiblioteket som ett bildspel där varje bild syns en kort stund och successivt tonas fram. Under trevliga former så tittade vi på bilderna tillsammans och delade våra associationer med bilderna. Resultatet – ett stor ordmoln med ord som relaterar till bilderna.

Nästa steg i den här processen tar vi efter sommaren. Det är ett väldigt inspirerande arbete där lärdomarna kring hur vi en innovativ utforskande process kan gå till när flera kompetenser från olika branscher möts. Vart resan tar oss vet vi inte men redan nu vet vi att resan dit är lärorik och lustfylld!

Glad sommar önskar Spring!

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33