Spring deltar i Breakit Impact Challenge

27 maj 2019
Spring deltar i Breakit Impact Challenge

Med klimatfrågan hängande över oss alla har Breakit utmanat sina läsare – det digitala näringslivet – att göra sitt yttersta för att bli klimatsmarta och, i det långa loppet, klimatneutrala. Spring antar utmaningen, och kommer att jobba för att bli ett mer hållbart företag. Till att börja med har vi satt upp en resepolicy för våra anställda; den första uppgiften för alla företag som deltar i utmaningen. Det finns många anledningar till att göra sitt för att vi, och på sikt hela landet, skall bli mer klimatanpassade. Breakit listar sex punkter som visar hur viktig frågan är (listan tagen direkt från Breakit Impact Challenge ):

 
  1. Hållbara företag är mer lönsamma. Flera studier, bland annat denna från Harvardprofessorn Robert G Eccles, har slagit fast detta hoppingivande faktum.
  2. En hållbar profil kan också hjälpa dig att rekrytera de bästa. Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Swedbank är företag som satsar på hållbarhet betydligt mer attraktiva som arbetsgivare.
  3. Sju av tio svenskar kan tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om man vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringen. Det enligt en undersökning från Naturvårdsverket.
  4. Enligt Paris-avtalet ska den globala temperaturökningen hållas långt under 2 grader. Vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Då måste alla hjälpa till, även företag.

    "Det är inte omöjligt att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Men det kräver aldrig tidigare skådade ansträngningar i hela samhället", sade Hoesung Lee, ordförande för FN:s klimatpanel IPCC i slutet av 2018.
  5. Om uppvärmningen istället når 2 grader (medeltemperaturen har redan ökat med en grad jämfört med förindustriell nivå) blir konsekvenserna för hundratals miljoner människor stora, enligt IPCC.
  6. Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskat med 26 % sedan år 1990, men endast 0,5 procent mellan år 2016 och år 2017 enligt Naturvårdsverket.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33