Spring arrangerar workshop kring Socialt entreprenörskap, kultur och kreativitet i Liberia

25 apr 2021
Spring arrangerar workshop kring Socialt entreprenörskap, kultur och kreativitet i Liberia
Entreprenörskap kan se ut på många olika sätt, i vissa fall handlar det om att bygga bolag som genererar ekonomisk avkastning, i andra fall handlar det om att skapa organisationer som löser sociala problem, socialt entreprenörskap. Vi har ett spännande projekt finansierat av Svenska institutet där vi tillsammans med ett antal sociala entreprenörer från Liberia tar fram nya lösningar på sociala utmaningar.

Fredagen den 16 april sågs vi under en workshop och arbetade vidare på våra koncept. Det blev en mycket lyckad eftermiddag där politiker, forskare, designers, konstnärer och entreprenörer samskapade under tre timmar.

Ett exempel från de kulturella och kreativa näringar kom från Andreas Nilsson från Spring som delade med sig av sina erfarenheter kring hur hans engagemang i Täby flyers, en idrottsförening, kan användas som ”hack” för att nå och arbeta med barn och ungdomar.

Ett av målen med workshoppen var att hitta tillämpligsbara case att arbeta vidare med vilket vi absolut lyckades med, Spring ser med spänning fram emot projektets vidare utveckling!

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33