Service design och innovationsuppdrag för Agilokliniken

15 aug 2019
Service design och innovationsuppdrag för Agilokliniken

Oavsett om du behöver naprapat i Stockholm, rehabilitering på Södermalm, kiropraktor i Tumba eller naprapat i Solna så står Agiloklinikens breda nätverk till ditt förfogande. På Agilokliniken står patienten alltid i fokus, och de försöker vara så inlyssnande som möjligt. Ligger ett besvär i någon av de övriga medarbetarnas kompetensområden internremmiterar de mellan sig för att uppnå bästa resultat.

Spring utgår från sin innovationsmodell. När vi jobbar med innovation applicerar vi olika modeller beroende på vilken sorts projekt det rör sig om. Böcker som ”Business Model Generation” och ”Lean Startup” har varit fantastiska inspirationskällor.

Uppdragsbeskrivning:
Med avstamp i service design och innovationsmetodik undersöker vi hur vi kan förbättra kundupplevelsen och stödja behandlingsprocessen med hjälp av digitala verktyg.

Vi började med en Discovery-fas som inbegrep två huvudmoment:

Del 1: Understand

Del 2: Define & Ideate (utforma)

Därefter fortsatte vi till nästa etapp. Steget efter den initiala Discovery-fasen gick ut på att konkretisera de/den digitala tjänst som ska tas fram. Denna del kan se olika ut beroende på vilka insikter som framkommit tidigare, men kan ex. inbegripa att ta fram en prototyp och testa.
Arbetet resulterade i en prioriterad och tidsestimerad backlogg/kravlista på digitala verktyg som underlättar för både personal och deras kunder, för att stödja behandlingsprocessen.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33