Portföljstyrning till offentlig sektor

20 maj 2022
Portföljstyrning till offentlig sektor
Springs innovationsbolag Dimatech har under lång tid utvecklat digitala verktyg åt offentlig sektor. Mest framgångsrikt är verktyget Dimios som mäter digital mognad på över 200 organisationer.

Dimatech tar nu nästa steg och sätter tänderna i portföljstyrning. Tillsammans med forskare på Göteborgs Universitet har vi skapat ett intuitivt digitalt verktyg som specifikt adresserar portföljstyrningsutmaningarna i offentlig sektor.

Det är exempelvis svårt att veta hur man skall driva och styra sina många projekt, för att säkerställa att man som helhet utvecklar kommunen åt rätt håll. Det finns ofta många synergier och beroenden mellan olika projekt som snabbt ger en helhet som är komplex.

Portföljstyrning gör det möjligt att samla ett antal projekt i en ”portfölj” för att på portföljnivå säkra att både strategisk och operativ utveckling sker på bästa sätt. Givetvis kan portföljdata från flera portföljer aggregeras, styrning kan således enkelt röra sig mellan projekt-, portfölj och organisationsnivå.

Verktyget heter PIOS (Portföljstyrning I Offentlig Sektor) och testas under maj och juni månad i en av Sveriges största städer.

Många av våra kunder ser PIOS som ett naturligt nästa steg och är väldigt nyfikna på att få prova produkten. Vi har försökt att ta bort allt ”lull lull” och i en första version enbart fokusera på det mest väsentliga för att få igång ett portföljarbete, därefter kommer vi tillsammans med våra tidiga användare att utveckla mer avancerad funktionalitet om det efterfrågas. I dagsläget inkluderar vi inlagda projekts effektmål, och ser huruvida dessa har ett internt- eller externt fokus samt huruvida projektet som helhet syftar till att öka effektiviteten eller innovation.

Säger Andreas Nilsson, produktägare på Dimatech.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33