Sveriges nya marknadsplats för bostäder

20 aug 2019
Sveriges nya marknadsplats för bostäder
Sveriges nya marknadsplats för bostäder, med fokus på nyproduktion! Sajten släpps under hösten 2019.

Spring utgår från sin innovationsmodell. När vi jobbar med innovation applicerar vi olika modeller beroende på vilken sorts projekt det rör sig om. Böcker som ”Business Model Generation” och ”Lean Startup” har varit fantastiska inspirationskällor.

Uppdragsbeskrivning:
Spring har tillsammans med BoNytt tagit fram ett nytt koncept för bostadsmarknaden. Projektet har bestått av marknadsundersökning, målgruppsanalys, intervjuer och kundresor för olika målgrupper. Spring har också arbetat med den visuella designen.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33