Ny mobiltjänst för Datscha

6 aug 2019
Ny mobiltjänst för Datscha
Datscha AB är en världsledande software as a service-leverantör (SaaS) av webbaserade tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter. Datscha grundades 1996 och verkar i dagsläget på tre marknader, Sverige, Storbritannien och Finland. De flesta av Datschas kunder är verksamma inom finans- eller fastighetsmarknaden.

Uppdragsbeskrivning:
Spring hjälper till med arkitektur och utveckling av en ny global mobiltjänst. Tjänsten utvecklas för Android och iOS och använder sig av React Native.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33