Livsviktiga snack i skolan

19 jan 2023
Livsviktiga snack i skolan
Spring är stolta över att få jobba tillsammans med Livsviktiga snack, en del av Suicide Zero, i ett nytt projekt. Suicide Zeros mål och arbete syftar till att radikalt minska självmord i samhället. Livsviktiga snacks fokus är att hjälpa barn mellan 9-12 år. Det är mycket som händer under de åren och ju lättare barn har att prata om sina känslor desto bättre mår de. Livsviktiga snack är en bok som föräldrar kan läsa för att bättre förstå vad deras barn går igenom och öppna upp till att prata om deras känslor. Boken skickas ut till alla hem där det bor en nioåring och innehållet finns även online.

Ett nytt projekt har dragit igång där Livsviktiga snack samarbetar tätt med Sveriges skolor för att sprida sin kunskap ytterligare. Projektet kallas "Livsviktiga snack i skolan" och består av både fysiskt och digitalt material som är tänkt att användas som en del av läroplanen. Springs uppdrag är att skapa en webbplats där allt material presenteras för att lärare lätt ska kunna ta till sig och använda det under sina lektioner, oavsett ämne. Projektet drar igång i januari och Spring är glada över att få arbeta med ett så viktigt initiativ

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33