Konstnärliga innovationsprocesser

8 feb 2022
Konstnärliga innovationsprocesser

Hur gör konstnärer när de skapar konst?

Hur ser den konstnärliga kreativa processen ut?

Finns det moment, metoder, verktyg i den konstnärliga processen som låter sig separeras från konstnären och användas exempelvis av ett industriellt digitalt innovationsteam?

Detta är några av de frågor som Andreas Nilsson, forsknings- och innovationsledare på Spring, kommer titta närmare på i ett Vinnovafinansierat initiativ. En dag i veckan under 2022 lånas Andreas ut till Stockholm School of Entrepreneurship (SSES.se), han kommer där primärt följa konstnärer aktiva på Kungliga Musikhögskolan, KMH.

Målet med projektet är att förstå hur innovationsförmågan i industriella team kan höjas genom att tillämpa konstnärliga metoder för skapande.

Fortsättning följer!

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33