Hjälp bönder sälja sin Biometangas!

28 aug 2019
Hjälp bönder sälja sin Biometangas!

Spring utvecklar en webbplattform med syfte att skapa en biometaninformations- och försäljningplattform för tillverkare med en integrerad Användarapplikation för slutanvändare. Det här kommer tillåta handeln med biometan online att fundera på ett smart, enkelt och kostnadseffektivt sätt. 

Kunden är NeoZeo. NeoZeo har utvecklat en biogas-uppgraderingsmodul för att producera fordonsbränsle - biometan - åt småskaliga biogasproducenter som till exempel bondgårdar och avloppsreningsverk.

NeoZeo AB grundades baserat på flera år av forskning inom materialkemi vid Stockholms Universitet - en ledande forskningsmiljö för porösa material. 

Webbplatformen kommer att hjälpa till att decentralisera biometan-produktion och distribution och också vidare förenkla, stödja och främja användandet av biometan som förnybart fordonsbränsle i Sverige. Webbplattformen kommer koppla samman; 

* Lokala Biometanproducenter, t.ex. små till medelstora gårdar, sopsorterings- och vattenreningsverk

* Biometanens slutanvändare som lokala taxiförare, kommunala biogasdrivna bussflottor, kommunala sopbilstjänster och private ägare av Compressed Biomethane Gas (CBG)-fordon

* Biometandistributörer

Webbplattformen kommer att samla live-data från alla registrerade biometanproducenter och biometandistributörer för att kunna erbjuda en simpel och sömlös process för att beställa specifika mängder biometan oavsett var de är. 

neozeo

Priset på biometan analyseras och ett automatiskt erbjudande genereras för att tillfredställa producenter och slutanvändare, möjligen med hjälp av algoritmisk prissättning. Utöver det kommer systemet att mäta och visa den kollektiva inverkan plattformens användare har på Sveriges miljö via sänkta växthusgasutsläpp. 

Detta projekt finansieras av SIP PiiA – FUI-project varen 2017, ett projekt av VINNOVA och kommer involvera ett samarbete mellan:

NeoZeo AB, Spring AB, Biogas Ost AB, ACTE Solutions AB

Springs team: 

Johanna Cyprian UX, Camilla Lamberg UX, Birger Moell Front-end, Henrik Holmlund Front-end, Fredrik Hansson Back-end and Thomas Arctaedius Senior Project Manager. 

Läs mer om projektet på:

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33