Hållbara hem - Spring växlar upp i projektet Stronghouse

18 feb 2021
Hållbara hem - Spring växlar upp i projektet Stronghouse
Vi är glada över att vara med i EU projektet Stronghouse, som uppmuntrar hemägare till att göra gröna förbättringar av sin bostad. Spring ansvarar i Stronghouse för att underlätta att få lån till dessa gröna förbättringsprojekt, givet att man även rapporterar den gröna effekten som förbättringen sedan leder till. Lånen används exempelvis till att installera solpaneler, byta isolering eller värmesystem.

Ett sätt för banker att finansiera sin utlåning är via obligationer. Intresset för gröna obligationer har ökat lavinartat de senaste åren, men det finns förbättringspotential avseende uppföljning av de faktiska hållbarhetseffekterna som skapats genom obligationerna.

Vårt uppdrag på Spring handlar om att göra det lättare för banker att sampaketera många mindre lån till gröna obligationer. Därefter skapar vi spårbarhet, så att man kan se vilka mätbara resultat som respektive obligation har lett till (genom att be låntagare rapportera detta). Vi hoppas skapa transparens genom att publicera resultatdata via Blockchain-teknologi. Under 2021 kommer vi ta fram en prototyp för detta.

Projektet är internationellt och vi jobbar nära partners från Holland, Danmark och Tyskland.

Vi kommer under våren växla upp vårt engagemang och som ett led i detta välkomnar vi praktikant Anton Bergh till teamet. Anton kommer att fokusera på att visualisera kundresan, så att vi enklare kan visa och få feedback på tidiga konceptskisser från exempelvis banker och hemägare.

Tycker ni att detta låter som ett kul projekt? Hör av dig, vi söker fler stjärnor!

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33