Europa investerar 3 miljoner i hållbara hem

19 mar 2020
Europa investerar 3 miljoner i hållbara hem

I och med att effekterna av klimatförändringarna blir alltmer påtagliga finns det en medvetenhet om behovet att gå över till hållbar energi. Denna övergång sker över hela Europa, men kan inte göras utan individuella hemägare. Som tur är är fler och fler hemägare villiga att investera i energisparande åtgärder och alternativa energikällor i sina hem. För att stödja detta har ett område i Nederländerna; Drenthe, blivit tilldelad 3 miljoner euro i europeiska bidrag för att leda STRONGHOUSE-projektet. Projektet innebär att organisationer från Nederländerna, Belgien, Tyskland, Danmark, Sverige och Storbritannien kommer att arbeta tillsammans under de kommande 3 åren för att hjälpa minst 15,000 hemägare med att retropassa sina hus. En av dessa organisationer är vi; Spring! Vi kommer att utveckla Blockchain-lösningar som ska koppla samman privatpersoner, kommuner och gröna lån.

För att skapa nya åtgärder är företag i sektorn nära involverade i STRONGHOUSE. Små- till medelstora företag har ombetts komma på innovativa och överkomliga tekniker och andra finansiella instrument. Utöver att spara de beräknade 10 kiloton CO2 bara i Drenthe förväntas detta internationella projekt generera runt 100 miljoner euro i investeringar.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33