Digital mognadsmätare för kommuner & regioner

16 nov 2020
Digital mognadsmätare för kommuner & regioner
Dimios ”Digital Mognad i Offentlig Sektor” hjälper organisationer inom offentlig sektor att dra nytta av fördelarna med digitalisering, exempelvis genom digitala tjänster till invånare. Just nu använder över 70 organisationer Dimios, och de blir snabbt fler och fler!

Under snart två års tid har vi på Spring stöttat Dimatech i utveckling av tjänsten Dimios.

En av de stora fördelarna med Dimios är att ledningen flyttar digitaliseringsfokus från teknik till styrningsfrågor. Genom att bli bättre på att styra IT, så kan man även skala betydligt bättre, samt förstå hur en hel IT-portfölj kontinuerligt kan förbättras över tid. Ett exempel på ett område som tas upp av Dimios är “skugg-it”, dvs hur stor del av IT-investeringarna som görs osanktionerat, utanför de vanliga inköpsrutinerna. De inköpta “skugg-systemen” löser ofta snabbt operativa problem, men hamnar ofta utanför etablerade förvaltningsplaner, och leder över tid till oönskade kostnader och oöverblickbar systemmiljö. Dimios synliggör problemet och hjälper till att utveckla organisationen för att exempelvis motverka skugg-it.

En av de mest uppskattade funktionerna är möjligheten att jämföra sig med andra, samt dela exempel på digitaliseringsinitiativ som fungerar i praktiken. Produkten baseras på en vetenskaplig modell framtagen av forskare på Göteborgs Universitet, forskarna fokuserar nu på hur man vetenskapligt kan tolka resultaten på aggregerad nivå, och säga något om förändring i digital mognad nationellt. Vi samarbetar nära forskarna, för att säkerställa att produkten vidareutvecklas i samtalt med de vetenskapliga resultaten.

Vi har under 2020 byggt om stora delar av gränssnittet och gjort det betydligt mer intuitivt, gömt komplexitet bakom smarta sök- och filterfunktioner, samt snabbat upp tjänsten genom att automatisera exportjobb som körs nattetid.

Vi har även tagit fram en grafisk profil, samt byggt en ny hemsida åt forskargruppen bakom modellen (www.digitalforvaltning.se).

Mer läsning avseende digitala mognaden i offentlig sektor finns här.
Mer läsning om produkten Dimios finns här.

Om ni är nyfiken på mer information om Dimios, så går det bra att kontakta Andreas Nilsson, andreas@spring.se.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33