Datadriven utveckling tillsammans med ID06

26 feb 2021
Datadriven utveckling tillsammans med ID06
Spring och ID06 gemensamma arbete med en förbättrad digital kundservice fortsätter under våren! Med kontinuerliga analyser av användningen (m Google Analytics & Hotjar) och datadriven utveckling hoppas vi se en ökad kundnöjdhet framöver.

Samarbetet påbörjades under sommaren 2020 och efter en förstudie inom UX och design med bl.a. fotografering av nya bilder och kundresor som resultat, lanserade vi innan jul en ny version av webbplatsen i Wordpress. Fokus för arbetet var att förtydliga för blivande kunder hur de kommer igång med tjänsten ID06-kort. Syftet var delvis att förbättra kundupplevelsen och delvis att minska antalet frågor till kundservice.

Nu fortsätter arbetet med id06.se för nöjdare kunder och i förlängningen tryggare arbetsplatser.

ID06 är ett känt varumärke på många byggarbetsplatser runt om i landet. Det startades av Sveriges Byggindustrier och arbetar för att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser, bl.a. genom sitt system för att identifiera personer på arbetsplatserna och koppla dem till en behörig arbetsgivare.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 70 - 794 00 44