Andreas håller kurs i Utmaningsdriven utveckling på Göteborgs Universitet

27 jan 2021
Andreas håller kurs i Utmaningsdriven utveckling på Göteborgs Universitet
Andreas Nilsson kommer att hålla en kurs i Utmaningsdriven utveckling på Göteborgs Universitet. Kursen startar i slutet av mars och pågår fram till sommaren. Studenterna skall under kursen välja en viktig utmaning och i grupper arbeta fram en lösning på utmaningen. Delar av lösningen skall även utvecklas tekniskt. Målet med kursen är att skapa förståelse för hur man som innovatör arbetar nära och iterativt med den utmaning man vill förbättra.

Andreas har under många år kombinerat forskning, innovation, entreprenörskap med universitetsarbete. Han är en återkommande anlitad expert av näringslivet, Vinnova och EU kommissionen.

Mitt bästa tips till innovatörer i tidiga faser av sin innovationsresa är att fokusera mer på utmaningen och aningen mindre på själva lösningen. Lösningar förändras, men en djupare förståelse för utmaningen är ovärderlig, säger Andreas.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33