Springs Thomas Arctaedius är nu ansluten professor i entreprenörskap vid KMH

7 mar 2019
Springs Thomas Arctaedius är nu ansluten professor i entreprenörskap vid KMH

Thomas Arctaedius, Springs VD, har blivit utsedd till ansluten professor i entreprenörskap vid Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm. Vi är såklart väldigt nyfikna på hans arbete vid KMH, så vi beslöt oss för att besöka honom på KMH för att ta reda på vad han sysslar med.

- Hur började allt?

Jag har arbetat med innovation, entreprenörskap och startups i många år i arbetslivet och vid universitet (Stockholms Universitet, KTH och Stanford University). Jag har arbetat med inkubatorer och var en av grundarna av Stockholms första centrum för social påverkan för startups (Center för Socialt Entreprenörskap Sverige, CSES).

Mitt arbete vid KMH började som ett samarbete mellan skolan, ScorX och Spring. ScorX är en av Springs innovationsprojekt och är ett verktyg och en e-shop för körsångare och körledare att öva med.

Mitt arbete nu är centrerat runt musikaliskt entreprenörskap och att bygga en ny läroplan för artister och musiker om entreprenörskap.

Spring har också varit en del av ett projekt där vi utforskade konceptet att publiken är en medskapare för konsertupplevelsen och en medskapare av musikupplevelsen.

- Är det något du kan ta med dig från ditt arbete på Spring till KMH? Eller vice versa?

Det finns en stark koppling mellan användbarhet och musik. Metoderna Spring använder i sitt digitala skapande kan användas inom musik också. Med dessa metoder är det möjligt att utforska vad publiken vill ha i en musikalisk kontext.

Springs Robert Horngren utvecklade ett verktyg som kontrollerar en ljudkupol i en av KMHs koncertarenor. Ljudkupolen är ett avancerat högtalarsystem med 49 högtalare som ger lyssnare en tredimensionell ljudupplevelse. Projektet är ett utmärkt exempel på hur användarerfarenhet kan kombineras med musik.

- Har ditt intresse för musik stärkts under din tid vid KMH??

Jag började inte på KMH på grund av mitt musikintresse, men jag har blivit mer medveten om musikens roll i samhället. Jag har tidigare inte reflekterat så mycket över det, men började göra det under min tid här och har fascinerats av hur viktigt det är med musik. Hur skulle världen se ut ifall det inte fanns någon musik i t.ex. filmer, datorspel, radio eller reklam?

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33