Kultur Innovation

En innovation kan komma från vitt skilda håll, den kan ha sitt ursprung ur en frustration man upplever i vardagen, en slump, eller en händelse som triggar en ny tanke. Innovationen kan även komma som resultatet av strukturerat innovationsarbete, eller som svar på en beställning eller utmaning.

På Spring bejakar vi den individuella innovationskraften och genomför återkommande innovationskvällar där alla som vill ”pitchar”. Vinnare ges tid och resurser att vidareutveckla sin idé. Vi är mycket effektiva i att förkasta, eller förädla våra ”innovations-embryon”, ett fåtal leverupp till våra krav växer till livskraftiga företag. Vårt interna innovationsarbete är något vi tycker är väldigt roligt och det ger massor av energi, samtidigt ger processen oss massor av praktisk innovations träning.

En innovation börjar som en idé, men för att det skall bli en innovation så behöver idén delas med flera. Olika kompetenser behöver arbeta dedikerat tillsammans och nära det problem som innovationen gör anspråk på att lösa. Vi på Spring tror på kraften från ett Agilt och design fokuserat angreppsätt som systematiskt över tid förädlar innovationen så att den ständigt utvecklas och förbättras i harmoni med sin miljö.

Vi söker långsiktiga partnerskap med kunder som delar vår grundsyn och innovationskultur.