Innovationsvägg puff

Vår innovationsprocess börjar alltid med en ”innovationskväll” där alla medarbetare på Spring brainstormar kring nya innovationsidéer. Innovationskvällarna hålls fyra gånger om året. Några av idéerna från dessa möten klättrar hela vägen upp till att bli självständiga spin-off företag.