Innovationsmodell puff

När vi jobbar med innovation applicerar vi olika modeller beroende på vilken sorts projekt det rör sig om. Böcker som ”Business Model Generation” och ”Lean Startup” har varit fantastiska inspirationskällor. De är båda väldigt användbara och kompletterar väl Springs öppna arbetssätt, vår workshop-process, vårt agila tänkande och vårt användarbaserade perspektiv på startups.