Springs innovationsvägg

Vår innovationsprocess börjar alltid med en Innovationskväll där alla kollegor brainstormar kring nya innovationsidéer. Innovationskvällar hålls fyra gånger per år. Vissa av idéerna som uppkommer här klättrar hela vägen till att bli självständiga spin-off företag.
Vår interna utvecklingsprocess på Spring består av fem faser:
Brief
Arrow Down
Idégenerering och affärspitch
Som alla vet kan idéer komma från var som helst. Vi anser att vara en konsult – djupt involverad i redan existerande verksamheter och organisationer – ger utmärkta möjligheter att hitta behov och möjligheter. För att få igång kreativiteten hos våra upptagna konsulter är de ursprungliga pitcharna ganska enkla formmässigt och kan dokumenteras på ett par minuter. Vi använder den enkla NABC-metoden från Stanford Research Institute och svarar på följande frågor:
 • Vad är marknaden/klientens behov?
 • Hur närmar du dig lösningen på dessa behov?
 • Vad är fördelarna med din lösnin?
 • Hur står sig dessa fördelar mot konkurrenter och alternativ?
Teaser
Arrow Down
Tidsbegränsad aktivitet (10-40 hours)
Målet är att fördjupa förståelsen och genomförbarheten av idén för att göra ett informerat alpha-beslut. Arbete under teaser-fasen beror på vad det är för affärsidé, men brukar involvera följande aktiviteter:
 • Förbereda en pitch för investerare
 • En förstudie om teknologi, marknad, konkurrenter, parters eller någon annan dimension
 • En mock-up eller enkel prototyp
 • Fokusgrupper med tilltänkta kunders
 • Skapa användarscenarion för att specificera idéns värde
 • Skapa funktionslistor och interaktionsdesign
 • Pre-sales
 • Ta kontakt med potentiella partners för att skapa en starkare idé
 • Ansök om pengar från statliga verksamheter (Exempelvis Almi, Vinnova, Tillväxtverket, EU).
Alpha
Arrow Down
Analysera idé
Baserat på insikter från föregående moment analyserar Springs innovationsstyrelse affärsidén och föreslår mål, aktiviteter, team och budget.
Beta
Arrow Down
Från idé till verklighet
Om målen under alpha blivit uppfyllda så går innovationen in i beta-fasen. Det är fasen då innovatören – d.v.s. konsulten – bör vara redo att investera sin egna tid och pengar i projektet. Ett typiskt scenario skulle vara att arbeta deltid som Spring-konsult och deltid som självanställd entreprenör. Mål med beta:
 • Ekonomisk och funktionsmässigt självgående företag som drivs av entreprenören
 • Företaget registrerat hos nationella registreringsbyrån
 • Ägandeskap klargjort. Spring kommer stå som delägare av företaget
 • Normala affärsärendens
Spring bidrar med:
 • Administration/bokföring
 • Säljsupport/nätverkk
 • Infrastruktur
 • Senior rådgivnin
 • Marknadsföring
Entreprenören bidrar med:
 • Tid
 • Engagemang
 • Vision
 • Entreprenörskap
Venture
Arrow Left
Ett nytt företag föd
Ventures är spin-off företag som – frånsett ägandeskap – är fullt självständiga från Spring.
Freezer
Arrow Freezer
Idéer som läggs på laget
Idéer som inte funkar för tillfället sparas för framtiden, inklusive motivationen till varför det inte fungerade. Vi kallar det Freezer i stället för Trash eftersom det är möjligt att plocka upp idéer från freezern om affärsmiljön förändras.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33