Innovationsmodell

När vi jobbar med innovation använder vi olika modeller beroende på vad för typ av projekt det är. Vi har utvecklat vår egna innovationsprocess som är baserad på Thomas Arctaedius (vår VD’s) forskning.

Vårt tillvägagångssätt

När vi jobbar med innovation använder vi olika modeller beroende på vad för typ av projekt det är. Vi har utvecklat vår egna innovationsprocess som är baserad på VD Thomas Arctaedius forskning och är inspirerad av idéerna som presenteras i böcker som ”Business Model Generation” och ”Lean Startup”. Modellen är en ”Stage-gate-processes” med tydliga go/no-go val om att flytta en innovation till nästa steg eller inte. Processen främjar kontroll samtidigt som det stärker vårt arbetes kreativa aspekter. Under processen minskas risker och osäkerheter kring teknologi och marknad gradvis.  Detta tillvägagångssätt har vi använt i mer än fem år. Det är kraftfullt och kompletterar vår kultur, vårt workshop-tänk, vårt agila tänkande och vårt användarorienterade perspektiv på start-ups.
Business Model Generation Book

Business Model Generation

Det här är en handbok för visionärer, innovatörer och utmanare som strävar efter att gå mot daterade affärsmodeller och istället designa morgondagens företag.

Ifall din organisation behöver anpassa sig till en ny, hård verklighet, men du saknar en strategi som placerar dig i framkant, före dina konkurrenter, så behöver du ”Business Model Generation”. Boken förklarar de vanligaste mönstren i affärsmodeller, baserat på koncept från ledande affärstänkare, och hjälper dig forma om dem till något som passar perfekt för din verksamhet. Du får lära dig hur du systematiskt förstår, designar och implementerar en innovativ affärsplan, eller analysera och renovera en gammal. Business Model Generation tar upp praktiska innovationstekniker som idag används av ledande konsulter och företag världen över.

The Lean Startup

Många nya företag misslyckas. Men oftast går dessa misslyckanden att undvika.

The Lean Startup är ett nytt tillvägagångssätt för affärsmöjligheter som appliceras över hela världen. Det har förändrat hur företag byggs och hur nya produkter lanseras. The Lean Startup handlar om att lära sig vad dina kunder verkligen vill. Den handlar om att testa dina visioner kontinuerligt, att anpassa och justera innan det är för sent.
The Lean Startup Book

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33