Innovationskultur

Hej Thomas och Fredrik, Springs grundare, här är några frågor till er!
- Hur föddes idéen om en innovationskultur?
Thomas: Jag har jobbat med olika former av innovation sedan början av  2000-talet. Jag har sett innovation göras bra och göras dåligt. 2010 så var jag gästföreläsare på Stanford, jag studerade innovationsprocesser och undersökte hur man jobbade med det i Silicon Valley. Jag kom hem med olika idéer om hur man kan få alla på ett företag att prata om innovation. Innovation uppstår när människor har diskussioner tillsammans och alla har möjligheten att jobba med det, vilket passar väl in i en företagsmiljö. ”Idéer betyder ingenting, utförande betyder allt” är  den grundläggande tanken bakom vår innovationskultur. Fredrik: Som någon som kommer från konsultbranschen så har jag märkt att det finns många som har bra idéer men inget sätt att förverkliga dem. Jag själv har varit i samma situation, där jag har haft några spännande idéer men att det inte funnits tid, eller att jag inte vågat förverkliga dem själv. Då tänkte jag att istället för att förlora duktiga medarbetare så är det bättre att bygga en ny kultur där alla har möjligheten att jobba på sina egna idéer tillsammans med andra. Det är det som är så bra med Spring. Innovationskulturen har varit en viktig del av oss från dag ett då vi startade företaget.
- Varför är innovation så viktigt för Spring?
Thomas: Det är viktigt för rekrytering, för det vi levererar till kunden och det är viktigt att vi får chansen att testa ny teknologi, nya metoder och nya verktyg. Vi har också en bra lärometod i det vi gör. Genom att ha en innovationskultur kan vi anställa kollegor som är kompetenta och kan bidra till nya saker, vilket är väldigt värdefullt i våra kundprojekt. Fredrik: Det har varit en av grundpelarna när vi pratar om vår kultur och vad vi står för. Innovation är det Spring bygger på!
- Kan vem som helst ta upp sina innovationsidéer?
Thomas: Till en början var vi mer öppna för alla idéer, men nu har vi begränsat oss till våra egna och våra kunders idéer. Vi har innovationskvällar ungefär fyra gånger om året, där alla de som jobbar på Spring kan komma med sina egna idéer, ibland till och med mer än en per person. De som inte har någon ny idé vid det tillfället bidrar istället med att diskutera idéerna och komma med feedback.
- Har någonting ändrats sedan början av innovationskulturen?
Thomas och Fredrik: Vi har lärt oss mycket om alla steg i arbetsprocessen med innovationer. Vi har begränsat oss till våra egna och våra kunders idéer. Vi var tidigare mer öppna för t.ex. vänner och bekanta. Att upphovspersonen deltar och driver på är mycket viktigt, den som äger innovationsidén bör vara involverad genom hela projektet men behöver inte nödvändigtvis vara projektledare. Vi har också lärt oss att börja med visuella prototyper och att testa dem innan vi börjar programmera.

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33