Innovation

Vi som arbetar på Spring delar alla ett gemensamt och personligt intresse för innovation. För oss är innovation inte bara ett ord utan något centralt i vår arbetsvardag. Vi har en väldigt stark innovationskultur som bygger på följande grund:

Användbarhet

Majoriteten av våra innovationer är tekniska lösningar på problem och utmaningar vi har runt omkring oss. Vi bygger tekniska system för att förbättra sociala system. En innovation löser problem och är användbar.

Nyttig

En innovation skapar värde och nytta. Om den inte skapar värde så kallar vi den hellre uppfinning. Det finns många olika typer av värden, givetvis ekonomiska-, men många innovationer är designade för att generera ekologiska- eller sociala värden.

Enkelhet

En innovation förenklar. Vi lägger stor vikt vid att lösa eller dölja komplexitet i eleganta enkla lösningar. Det är svårt. Enkelhet banar väg för skalbarhet, stor skala möjliggör för många att åtnjuta innovationens nytta.

Kultur

En innovation kan komma från vitt skilda håll, den kan ha sitt ursprung ur en frustration man upplever i vardagen, en slump, eller en händelse som triggar en ny tanke. Innovationen kan även komma som resultatet av strukturerat innovationsarbete, eller som svar på en beställning eller utmaning.

På Spring bejakar vi den individuella innovationskraften och genomför återkommande innovationskvällar där alla som vill ”pitchar”. Vinnare ges tid och resurser att vidareutveckla sin idé. Vi är mycket effektiva i att förkasta, eller förädla våra ”innovations-embryon”, ett fåtal leverupp till våra krav växer till livskraftiga företag. Vårt interna innovationsarbete är något vi tycker är väldigt roligt och det ger massor av energi, samtidigt ger processen oss massor av praktisk innovations träning.

En innovation börjar som en idé, men för att det skall bli en innovation så behöver idén delas med flera. Olika kompetenser behöver arbeta dedikerat tillsammans och nära det problem som innovationen gör anspråk på att lösa. Vi på Spring tror på kraften från ett Agilt och design fokuserat angreppsätt som systematiskt över tid förädlar innovationen så att den ständigt utvecklas och förbättras i harmoni med sin miljö.

Vi söker långsiktiga partnerskap med kunder som delar vår grundsyn och innovationskultur.

Innovationsvägg

Vår innovationsprocess börjar alltid med en ”innovationskväll” där alla medarbetare på Spring brainstormar kring nya innovationsidéer. Innovationskvällarna hålls fyra gånger om året. Några av idéerna från dessa möten klättrar hela vägen upp till att bli självständiga spin-off företag.

techies / innovatörer / kreatörer

tjänster

 • E-handel
 • Appar, Webbsidor & Intranät
 • Konnektivitet & Internet of Things
 • Artificiell Intelligens
 • Affärssystem & utveckling
 • Förstudier, workshops & användbarhetstester
 • Support & Underhåll
 • Plattformsmigration & Plattformsstrategi
 • Innovationsutveckling
 • Blockchain
 • Teamutbildning & teamteori
 • Agile Coaching

expertis

 • Strategi & affärsutveckling
 • UX & Service design
 • Projektledning
 • Visuell design & Art Direction
 • Frontendutveckling (HTML5, CSS, React, Javascript, AngularJS, Bootstrap, D3.js, jQuery, Kendo UI, Knockout)
 • Backendutveckling (Java, .net, ASP.Net5, MVC 5, PHP, C#, SQL, Telerik Suit)
 • Apputveckling (iOS, Android, React Native, Xamarin)
 • WordPress & Episerver

Vill du diskutera
ett projekt?

Discuss a project with ayond
+46 72 - 507 33 33