Spring Test Lab - digitala tjänster

Spring Test Lab - digitala tjänster
Söker ni teststöd eller en testpartner? Spring erbjuder flexibla lösningar för testning och validering av digitala tjänster.

Vi samarbetar med både stora och små verksamheter och erbjuder en bredd av testning, allt från UX-test till funktionell testning.

Inom UX-test erbjuder vi:

 • Partnerskap. I en större organisation som redan har utvecklings- och UX-team agerar vi neutral testpartner. Vi genomför exempelvis större och mindre användningstest, A/B-tester, enkäter eller stöttar i framtagning av hypoteser och insikter. Vi jobbar med flexibla, skalbara upplägg efter våra kunders behov och preferenser. Genom att lära känna kundens verksamhet, tjänster och miljöer kan vi snabbt sätta upp tester utan uppstartssträcka. Ibland kommer vi in då teamen själva har ont om tid för testarbete. Ibland efterfrågas ett neutralt, utomstående perspektiv i testningen.
 • Enskilda test inom UX. Vi genomför enskilda testuppdrag vid behov, ex. ett distansbaserat användningstest.

Exempel på metoder vi använder

Kvalitativa angreppssätt

 • Användningstest (i person eller på distans)
 • Expertutvärderingar (inklusive utvärdering av tillgänglighet och hållbarhet)
 • Fokusgrupper
 • Intervjuer

Lean & innovation

 • Testplan & strategi för MVP (Minimum Viable Product)
 • Validering MVP och hypoteser

Kvantitativ testning

 • Digital analys
 • Konverteringsoptimering
 • A/B-tester

Funktionell och automatiserad testning

 • Strategi och testledning
 • Testdesign
 • Funktionell testning
 • Testautomatisering

Vi erbjuder ett kostnadseffektivt och högkvalitativt alternativ för lärande, utvärdering och optimering till både startups och storföretag. Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst samtal för att se hur vi kan hjälpa er att höja upplevelsen och träffsäkerheten i era tjänster.

Tack för fotot: Photo by Annie Spratt on Unsplash

Vill du veta mer? Kontakta oss

Discuss a project with ayond
+46 70 - 794 00 44