Medituner

Utmaningen:

Hur kan man effektivt eliminera tidskrävande läkarbesök för att få en uppföljningsundersökning av sin astma? Medituner kom till oss med en beta-version av AsthmaTuner, en app som låter användare mäta sin lungkapacitet över en period. Inför en lansering av appen behövde appen fräschas till, designas om och fungera för både Android och iOS. Eftersom det saknades ett gränssnitt för läkare att kunna göra uppföljningar för sina patienter på, utvecklades även ett system som både kunde lagra samt presentera patientdata på ett säkert sätt.

Processen:

För att kommersialisera systemet hjälpte vi till med att undersöka vilka tekniska lösningar vi kunde använda, då patienternas säkerhet var prioriterat. Vi hjälpte till med att justera affärsmodellen och justera designen med ett användarperspektiv för att förbereda systemet för en bredare marknad. I ett senare skede fortsatte Spring att jobba med Medituner och designade en ny app inom samma sektor, astma och teknologi – Spirotuner – som för närvarande är en del av ett forskningsprogram.

Asthmatuner product image

Lösningen:

I Android och iOS apparna kan användare logga in med sina BankID och koppla in sina spirometrar genom Bluetooth. Detta ger både Asthmatic-användare samt deras läkare möjlighet att ha koll på deras lungkapacitet över en period. Läkare har tillgång till patientdata genom det webbaserade hälsovårdsgränssnittet där all patientinfo sparas säkert i molnet.

* Statistik för Sverige

Fortum – Charge & Drive

Utmaningen:

För att hålla jämn takt med den växande elbilsmarknaden och Charge & Drives globala expansion fick Spring fortsatt ansvar för UX och gränssnittsutveckling för den nya appen som släpptes i maj 2018. Samarbetet med Charge & Drive började 2013 då företaget behövde UX och UI expertis, och senare Front-end utveckling. Då fanns Charge & Drive enbart på iOS, därefter har Spring skapat en mer flexibel lösning där användare kan hitta och använda laddstationer på vilken plattform som helst. Nu, ett par år senare, i en expanderande marknad och med nya användarbehov fanns behov att uppdatera systemet och få design och utveckling närmre slutanvändarnas behov.

Processen:

För att fullt förstå slutanvändarna och för att möta framtida behov utförde Spring en förstudie i världens mest utvecklade och mogna elbilsmarknad – Oslo, Norge. Baserat på djupgående intervjuer och workshops tillsammans med faktiska användare designade Spring nya funktioner samt förbättrade existerande. På front-end sidan undersökte arkitekten vilka plattformar som borde användas och hur man bäst samlar API:er.

Charge & Drive product image

Lösningen:

Genom en React Native-app kan användare nu dra nytta av Charge & Drive på både Android- och iOS-enheter. Användare kan söka på laddstationer i den inbyggda Google-kartan samt betala för sin laddning i appen. I kommande version kommer användare även kunna boka laddstationer i förväg för att effektivt planera sin körning. Utöver appen byggde Spring en webbaserad portal som Fortum kan använda för att administrera och skräddarsy lösningar för sina B2B kunder.

Husqvarna

Spring började arbeta med Husqvarna 2015 och bidrog med UX och visuell design. Ett framgångsrikt samarbete ledde till ännu ett projekt med fokus på användargränssnitt med starkt fokus på UX och visuell design. Sedan dess har våra designers skapat flera olika gränssnitt på många plattformar till en global marknad. Designarbetet behandlar oftast uppkopplade system, men har också involverat design av interna företagssystem.

DiMiOs

Offentlig sektor är under digitalisering, det leder till bättre offentliga tjänster och stora besparingar. Organisationer är olika duktiga på att dra nytta av digitala möjligheter, genom att kontinuerligt mäta sin digitala mognad, så kan en organisation direkt se vad som fungerar bra och mindre bra, samt följa resultaten av förbättringsinitiativ.

Vi har byggt DiMiOS, ett digitalt verktyg som gör det busenkelt att genomföra digital mognadsmätning. En administratör lägger in respondenterna i ett ”organisationsträd”, därefter genomförs mätningen automatiskt. Resultat visualiseras i Dashboards och i automatiska rapporter. Verktyget drivs i ett av våra innovationsbolag, DiMaTech.