Användbarhet Innovation

Majoriteten av våra innovationer är tekniska lösningar på problem och utmaningar vi har runt omkring oss. Vi bygger tekniska system för att förbättra sociala system. En innovation löser problem och är användbar.